THERAPLAY inspireret legeforløb:

 

Theraplay er en metode, hvor man, gennem små strukturerede lege, styrker barnets ressourcer til udvikling, tilknytning og følelsesregulering.

Metoden er udviklet til adoptivbørn, anbragte børn i plejefamilie eller på institution, men bruges også til at styrke forældre-barn relationer, og til at hjælpe børn, der har vanskeligt ved at regulere følelser og adfærd i sociale sammenhænge.

I legene har vi fokus på tidlige traumer, tilknytning og og udviklingsforstyrrelser, der er opstået før barnet har udviklet et sprog.

Disse oplevelser er vanskelige at behandle gennem traditionel samtale eller legeterapi, da de ikke er sproglige.

Barnet kan ikke sætte ord på det svære og heller ikke vise det gennem symbolleg i klassisk legeterapi.

Legeforløbet er en setting, der minder om de tidlige og betydningsfulde oplevelser, et barn har med sine omsorgspersoner.

 

Legene giver barnet mulighed for at gennemgå tidlige udviklingstrin på ny og derigennem opnå nye erfaringer med sig selv og andre.

Det giver et særligt nærvær for barnet, som oplever sig betydningsfuldt, accepteret og elsket.

 

På den måde kan man styrke barnet, følelsesmæssigt og hjernemæssigt (neuroaffektivt).

Barnet kan hjælpes til at udvikle fornemmelse for, hvem det er, og få nye kompetencer i nære relationer og sociale sammenhænge.

Legene giver forældre og omsorgsgivere nye oplevelser med, og et nyt syn på deres barn.

Samtidig udvikles omsorgsgivers evne til at regulere barnet.

Et legeforløb giver således mulighed for styrket følelsesmæssig udvikling og tilknytning.

TERAPIHUSET FYN • CHRISTIANSLUNDSVEJ 50, 5800 NYBORG

E-MAIL: lottebertram@terapihusetfyn.dk • TLF: +45 42630677 • CVR: 37038903

 

VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL PERSONDATAFORORDNINGEN.

Følg os på Facebook

  • Facebook