top of page
PRISER
 
Priser pr. 1. januar 2022 

OBS: 10 % rabat til studerende, pensionister, kontanthjælps- og dagpengemodtagere.
Terapi Priser:

Individuel samtale, 1 time: 760 kr.

Par terapi og Familieterapi,
1 time: 985 kr.

Theraplay aktiviteter
1 time: 985 kr. 
Neurofeedback Priser:
 
Intro:
Afklarende samtale og 2 x neurofeedback 980 kr.


Inden første neurofeedback session er der altid en afklarende samtale, hvor vi sammen gennemgår symptomer og udfordringer. Denne samtale er udgangspunkt for, hvor og hvordan vi skal træne for at opnå den bedste effekt.
De første to sessions vil ofte give et billede af den effekt, der kan opnås ved hjælp af neurofeedback. På baggrund af intro forløbet kan du tage stilling til det videre forløb.

For at opnå stabil og varig effekt skal de fleste have 20 neurofeedback sessions over ca. 3 måneder. Herefter kan nogle have glæde af at få en til to neurofeedback sessions efter en tid, hvis effekten aftager.

Drejer det sig om udviklingstraumer, PTSD og autisme kan der være brug for 40 – 50 sessions eller mere, over en længere periode.

En enkelt neurofeedback session: 620 kr.

Varighed 45 – 60 minutter.

Klippekort med 10 x neurofeedback: 5600 kr.

Dette forløb indeholder 10 sessions, som hver især har en varighed på 45 – 60 minutter. 

Forløb til børn og unge på skoler, døgninstitutioner mm.
Vi tilbyder behandling ud af huset hvis der er mere end 2 børn, der skal have neurofeedback træning.
Prisen aftales med udgangspunkt i klippekortet på 10 x neurofeedback for hvert enkelt barn, samt kørsel efter gældende takster.

QIK CPT Neurologisk Testning
2 x test 1800 kr.


QIK testen giver et billede af ressourcer og vanskeligheder i forhold til visse kognitive funktioner, såsom blandt andet opmærksomhedsspændvidde og fokus.
Testen giver et billede af de kognitive udviklingsområder, og efter endt træning kan testen meget nuanceret dokumentere de neurologisk/kognitive effekter af forløbet.
Testen kan tages i starten af et forløb og ved afslutningen af forløbet. 

Neurofeedback Supervision
Pr. time 1200 kr.
bottom of page