HVAD ER NEUROFEEDBACK?

 Neurofeedback er en måde at træne hjernen på, så den arbejder mere fleksibelt, og bedre kan regulere sig selv, og dermed også regulere følelser, tanker og adfærd.

 

Neurofeedback er en EEG-måling af hjernen, som vi giver hjernen feedback på ved hjælp af lyd og billede på en tv skærm. 

Vi kan på den måde belønne hjernen når den arbejder bedst.

Neurofeedback træner hjernen til at arbejde på en måde så du er afslappet og samtidig fokuseret. Det er meget individuelt, hvordan en hjerne fungerer bedst. Det er fordi vores hjerner er udviklet ud fra de erfaringer, sansninger og oplevelser, vi hver især har fået gennem livet.

 

En velfungerende hjerne er først og fremmest fleksibel, og er hele tiden i stand til at skifte fokus og aktivitetsniveau ud fra den situation, du er i lige nu.

Neurofeedback understøtter udviklingen af gode neuron netværk, som er forudsætningen for hjernens fleksibilitet og "ydeevne".

Hjernen er et plastisk organ, der har mange komplicerede opgaver. Hjernen udvikler sig gennem hele livet, og mange faktorer har betydning for den måde vores hjerne fungerer på.

Følelser, tanker og adfærd er processer i hjernen, hvor store grupper af hjerneceller, neuroner, arbejder sammen i et fantastisk samspil.

Mange af os har haft forhindringer i livet, hvor betingelser for udvikling ikke har været optimalt til stede.

Det kan betyde at hjernen har udviklet nogle uhensigtsmæssige strategier, som kan give problemer netop i forhold til følelser, tanker og adfærd.

Neurofeedback eller EEG-træning er en metode, som man især i USA har brugt siden 50´erne. Neurofeedback bruges nu bl.a. af NASA til astronauttræning og til behandling af PTSD ramte krigsveteraner. Der er dokumentation for effekten af neurofeedback ift. en række lidelser.

Neurofeedback er for alle, uanset alder.

 

Du kan læse mere om neurofeedback på EEGinfos hjemmeside:

 https://www.eeginfo-europe.com/eeginfo/home.html

 

 

SÅDAN FOREGÅR DET!

Afklarende samtale:

Afklaring af vanskeligheder og mål for behandlingen.

Første session:

Du sidder i en behagelig stol, og ser på en skærm med et spil eller film.

Ved hjælp af elektroder i hovedbunden måles hjernens frekvenser.

De frekvenser vi måler via elektroderne, oversættes i computeren til feedback, sådan at spillet eller filmen påvirkes af, hvordan hjernen arbejder.

 

Når hjernen arbejder på den frekvens, vi gerne vil træne, kører spillet eller filmen godt og med fuld fart og størrelse. Hvis ikke, går det langsomt og billede og lyd dæmpes eller bliver mindre. 

En session tager ca. en time. Selve neurofedbacken tager mellem 30 og 40 minutter.

De fleste vil allerede efter få sessioner mærke neurofeedbackens positive effekter.

For mange er mellem 20 og 40 sessioner tilstrækkeligt til at hjernen har tillært sig nye og mere hensigtsmæssige mønstre, og neurofeedback har en varig effekt.

Når der er tale om traumer og andre indgribende tilstande, herunder autisme, må det dog forventes at der er brug for flere behandlinger, og mere opfølgning.

Der kan være brug for sideløbende terapeutiske samtaler eller for børn, et forløb med Theraplay aktiviteter, som supplement til et neurofedback forløb. Det aftales ved starten af forløbet.

 

Se muligheden for klippekort eller samlede ”pakker” under priser. 
 

Supervision:

Terapihuset Fyn tilbyder Neurofeedback supervision, ved certificeret Neurofedback terapeut Lotte Bertram.

NY BOG OM NEUROFEEDBACK PÅ DANSK: SE DEN HER:

https://eeginstitute.dk/bog-paa-dansk-om-neurofeedback-19973/

TERAPIHUSET FYN • CHRISTIANSLUNDSVEJ 50, 5800 NYBORG

E-MAIL: lottebertram@terapihusetfyn.dk • TLF: +45 42630677 • CVR: 37038903

 

VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL PERSONDATAFORORDNINGEN.

Følg os på Facebook

  • Facebook