top of page
terapi t fb.jpg

 

FAMILIEPROBLEMER

At være familie i dag kan betyde mange udfordringer i et travlt hverdagsliv.

For både børn og voksne kan der være perioder, hvor det er svært at leve op til de krav, vi stiller til hinanden, og verden stiller til os.

Mange familier oplever problemer med at få hverdagen til at hænge sammen, med at finde en struktur, hvor man kan nå alt det, man skal sammen og hver for sig, og hvor alle bidrager til det praktiske.

Der kan være konflikter om de huslige opgaver, søskende der skændes, eller far og mor der slet ikke er enige om hvilke rammer, der skal gælde for børnene. Hverdagen kan drukne i konflikter og skænderier, og de gode stunder og roen kan være svære at finde.

Familiesamtaler kan være en måde at få lyttet til hinanden på – så det bliver muligt at finde ind til de håb og ønsker, familien har for en god hverdag sammen.

 

PARFORHOLD OG SKILSMISSE

Det gode parforhold eller ægteskab kan blive udfordret af en travl hverdag med børn og arbejde.

Det kan betyde, at der ikke bliver meget tid til at være sammen som kærester, og romantikken og sexlivet kan lide under hverdagstræthed, eller konflikter om vasketøj og børns sengetider.

De vanskeligheder, der i perioder kan være i familien, med børnene, med sygdom eller kriser, kan slide på forholdet og man kan opleve at komme langt væk fra hinanden.

Terapi kan hjælpe med at få kigget på kærligheden, prioriteringer, håb og ønsker for forholdet. Det kan blive muligt at finde hinanden igen, og få ny energi til livet sammen. 

En skilsmisse er en livskrise for både børn og voksne. Det er smertefuldt for alle parter, og det kan være uoverskueligt, hvad der skal ske, ikke mindst i forhold til børnene.

Forældreskabet fortsætter jo, selvom forholdet slutter.

Hvordan kan man som forældre arbejde sammen om at gøre det bedst muligt for børnene? Hvordan have en god dialog med hinanden trods de sårede følelser, der kan være hos begge parter? Hvordan håndtere nye kærester og nye søskende?

I terapi kan man få hjælp til at skabe lydhørhed og dialog, der kan være udgangspunkt for et godt samarbejde om børnene. De nye livssituationer kan udforskes og nye muligheder og veje kan dukke frem.

 

BØRN OG UNGE

Der kan være mange årsager til, at børn og unge ikke trives. Det kan skyldes problemer i familien, sygdom, dødsfald, skift i skole eller institution. Hos unge kan årsagerne ofte være ensomhed, mobning, problemer med venner eller kærester, tanker om at skulle være perfekt.

Nogle børn og unge går længe alene med triste tanker, inden de får fortalt de voksne om, hvordan de har det. Problemerne kan udvikle sig til angst, lavt selvværd, selvskade og depression.

Som forælder til et barn, der ikke trives, kan hverdagen være fuld af bekymringer og frustration.

Både barnet og den unge, og deres forældre kan have brug for at blive lyttet til og forstået. I terapi med børn og unge er forældrene vigtige medspillere.

Terapi kan støtte barnet og den unge i at få øje på egne kompetencer og ressourcer. Terapi kan styrke evnen til at indgå positivt i sociale relationer i familien og i skolen.

 

KRISER OG TRAUMER

Ingen mennesker kommer gennem livet uden at opleve kriser og tab. Ofte på grund af store livsbegivenheder som skilsmisse, tab, sygdom, død og ulykke.

De fleste kriser kommer mennesker igennem ved hjælp af støtte fra gode venner og familie.

Mange oplever dog, at de følelser, der har været forbundet med livsbegivenheden, kan være så overvældende, at de ikke bare kan slippes igen. Der kan være brug for hjælp til at forstå og forholde sig til den situation, man er kommet i.

Det kan også ske, at man oplever begivenheder, der er potentielt eller direkte truende, og hvor man er meget bange og frygter for eget eller andres liv. En traumatisk oplevelse påvirker mennesker fysisk og følelsesmæssigt. Traumet sidder i kroppen, i nervesystemet, med mange ubehagelige symptomer til følge.

Kriser og traumer kan heles og livskvalitet og livsglæde kan genfindes, når man får hjælp. I Terapihuset Fyn har vi mange års erfaring i krise- og traumebehandling.

Traumebehandling vil ofte bestå af både terapi og neurofeedback.

TERAPI

 

I Terapihuset Fyn har vi mange års erfaring med terapi – med børn, unge og voksne. Sammen og hver for sig.

Vi oplever alle perioder i livet, hvor der bliver spændt ben for vore ønsker, håb og drømme – eller hvor tæppet bliver trukket væk under vores fødder, og vi har brug for hjælp til at komme på benene igen.

Hver 3. af os oplever psykiske problemer i livet – i mild eller svær grad.

 

Vore følelser, tanker og handlinger kan overvælde og udfordre os, og vi kan opleve at miste kontrollen og mærke afmagt og handlingslammelse.

Terapi kan hjælpe os med at forstå os selv og andre bedre og dermed give nye muligheder for bedre relationer og socialt samspil.

Terapien har bl.a. fokus på at styrke vores evne til at mentalisere.

 

At mentalisere vil sige at forstå vores egne og andres tanker, følelser og adfærd.

Det styrker vores evne til selvindsigt og empati.

I Terapihuset Fyn har vi et særligt fokus på relationen mellem terapeut og klient i terapien.

Der lægges stor vægt på at skabe en tryg relation, hvor du kan føle dig hørt, respekteret og forstået og på den baggrund kan finde mod til at gå på opdagelse i din egen og andres indre verden sammen med terapeuten. 

mt.jpg

Vi lægger også vægt på, at du føler dig godt tilpas i vores hyggelige lokaler.

lok 2_edited.jpg
bottom of page