FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSE

 

Undersøgelsen udfærdiges ud fra socialministeriets retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser:

 

 

Vi tilstræber en høj grad af gennemsigtighed og validitet i undersøgelsen. Vi arbejder som team (psykolog og familieterapeut) i undersøgelses processen. 


 

Forældrekompetenceundersøgelsen består af følgende aktiviteter:

 

 • Møde med socialrådgiver – afstemning af opgaven

 • Møde med forældre og socialrådgiver – orientering om undersøgelsen

 • Gennemlæsning af relevant baggrundsmateriale

 • Psykologisk undersøgelse af forældre, herunder: WAIS og Rorschach, evt. TAT

 • Genogram/Anamnese

 • AAI (Adult Attachment Interview, vurdering af forældres tilknytningsstil og tilknytningskompetencer)

 • Evt. Midtvejsmøde med forældre og socialrådgiver

 • Observationer, forældre med barnet. Den ene observation af forældre og barn laves ud fra MIM (Marschack Intervention Method, som er et redskab til vurdering af tilknytning)

 • Interview af evt. plejefamilie om barnet

 • Interview med børns skoler/daginstitutioner

 • Psykologisk undersøgelse af barnet (WISC, Rorschach og evt. CAT)

 • Samtale med barnet

 • Overlevering til forældre og socialrådgiver (sammen eller hver for sig efter aftale)

Rapporten vil indeholde følgende elementer:

 • Gennemgang og resume af tidligere, relevant materiale

 • Uddrag af de psykologiske undersøgelser (de fulde undersøgelser er til rådighed efter aftale)

 • Uddrag af observationer/MIM

 • Uddrag af interviews/AAI

 • Konklusion, herunder matchning af forældres kompetencer med barnets behov

Pris efter aftale.

For andre typer undersøgelser kontakt os venligst.

TERAPIHUSET FYN • CHRISTIANSLUNDSVEJ 50, 5800 NYBORG

E-MAIL: lottebertram@terapihusetfyn.dk • TLF: +45 42630677 • CVR: 37038903

 

VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL PERSONDATAFORORDNINGEN.

Følg os på Facebook

 • Facebook